Samfund

Tandlægemangel sætter tandsundheden over styr

Der er så stor mangel på tandlæger i hele landet, at det truer tandsundheden. Uddan flere tandlæger og styrk de eksisterende tandlægeuddannelser, lyder opråbet fra Tandlægeforeningen. 

Den store mangel på tandlæger i børne- og ungdomstandplejen på Fyn betyder, at børn bliver indkaldt med længere mellemrum, og det kan gå ud over tandsundheden. Det skriver DR.

Men manglen på tandlæger er ikke et lokalt problem. Over hele landet har både børne- og ungdomstandplejen og privat praksis meget svært ved at rekruttere tandlæger.

”Situationen er kritisk mange steder, og vi ser en ny tendens, hvor klinikker bliver nødt til at lukke for tilgangen af nye patienter. Som konsekvens oplever patienter længere ventetider, hvilket kan føre til unødvendig forværring af sygdom,” advarer Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

Hun fremhæver, at problemet kun bliver større de kommende år, fordi der bliver flere indbyggere per tandlæge. Samtidig stiger behandlingsbehovet – både på grund af et stigende antal ældre, der bevarer egne tænder og kræver mere tandpleje, men også fordi de 18-21-årige fremover får tilbudt gratis tandpleje som en del af den nyligt indgåede finanslov.

Tandlægeforeningen: Uddan flere tandlæger

Ifølge Tandlægeforeningens formand har man gennem flere år advaret politikerne om, at der ikke blev uddannet nok tandlæger. Sundhedsstyrelsens seneste tandplejeprognose fra 2019 har også peget på problemet.

Situationen er nu så alvorlig, at der skal optages flere tandlægestuderende allerede fra i sommer. Ifølge Tandlægeforeningen bør der optages 35 flere tandlægestuderende årligt indtil 2040.

”Vi skal sikre, at de to tandlægeuddannelser i Danmark har de nødvendige ressourcer til at uddanne flere tandlæger. Vi har en tandpleje i verdensklasse, og det må vi ikke sætte over styr. Tandlægeuddannelserne er blevet beskåret i sådan en grad, at man bør tilføre ressourcer for at styrke fagmiljøet, da kvaliteten og fagligheden ellers er i fare,” fastslår Susanne Kleist og forklarer, at patienternes øget behandlingsbehov og den øgede kompleksitet øger behovet for tandlægers kompetencer.

346 ubesatte stillinger

Tandlægeforeningen estimerer, at der er cirka 346 ubesatte tandlægestillinger på landsplan blandt de privatpraktiserende tandlæger. Problemet er størst i Region Syddanmark, hvor der mangler cirka 126 tandlæger.

I børne- og ungdomstandplejen har man også store udfordringer med at rekruttere nok personale. Lidt over halvdelen af klinikkerne har haft svært ved at rekruttere tandlæger, og en tredjedel har ubesatte tandlæge- eller tandplejerstillinger, viser Tandlægeforeningens seneste undersøgelse fra 2019. 

Kommentarer