Samfund

Ny masteruddannelse i musikpædagogik skal få flere til at udøve musik

En ny masteruddannelse i musikpædagogisk udvikling skal styrke og udvikle de danske musikmiljøer og engagere flere danskere i at udøve musik. Bag uddannelsen er et firkløver af to konservatorier og to professionshøjskoler, og ambitionen er at få flere børn, unge og voksne til at tage del i musikken.

Aktiviteter omkring musik er noget, alt for få børn, unge og gamle møder i de institutioner og fritidstilbud, de færdes i. Det skal en ny masteruddannelse i musikpædagogisk udvikling lave om på. Den nye uddannelse har musik, samspil, gruppeledelse og pædagogik som omdrejningspunkt, og visionen er, at de nye undervisere kan medvirke til at flere får lyst og mulighed for at engagere sig aktivt i musikken.

Den nye masteruddannelse er målrettet lærere, pædagoger, musikere og musikpædagoger samt andre fagprofessionelle indenfor musikpædagogik, og det er fire uddannelsesinstitutioner, der er gået sammen om at lancere den nye uddannelse. De fire institutioner er Rytmisk Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Københavns Professionshøjskole og VIA University College, og visionen er klar: Flere skal deltage i musikken, og det gælder både børn, unge og ældre.

Adgangen til musikken skal være for alle

Rektorerne fra Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Henrik Sveidahl, og Uffe Savery, glæder sig over, at det er blevet muligt at styrke musikfagligheden med en ny uddannelse. Uddannelsen vil skabe nye kompetente samarbejder mellem musikundervisere og pædagoger i kulturskoler, folkeskoler og dagtilbud. Den vil give et nyt fundament for, at flere får mulighed for at deltage aktivt i musikken.

”Tanken med masteruddannelsen er at skabe en udvikling, som gør det lettere for alle, unge som gamle, at deltage i musik i nærområdet. Med masteruddannelsen bidrager vi med topuddannede og erfarne musikfolk, som kan møde mennesker præcis der, hvor de er, og få musikken til at spille sammen med dem,” fortæller Henrik Sveidahl, som er rektor for Rytmisk Musikkonservatorium, hvor den nye uddannelse fra næste år bliver udbudt på vegne af de fire samarbejdspartnere bag uddannelsen. De fire institutioner bringer hver deres kompetencer ind i samarbejdet til at løfte den nye uddannelse.

Uffe Savery, der er rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, udtaler om den nye masteruddannelse:

”Der har længe manglet et videreuddannelsestilbud, der styrker det musikpædagogiske arbejde overalt i Danmark. Udover den store menneskelige glæde og det meningsfulde der opstår ved at skabe musik sammen, er der så mange elementer fra musikkens væsen, der direkte kan overføres i helt andre sammenhænge. Det er derfor en vigtig samfundsopgave vi fire institutioner med hver vores unikke kompetencer kan bidrage til at løse.”

Uddannelsen skal generelt styrke danskernes adgang til at deltage i musik, og den vil imødekomme behovene i skoler og dagtilbud, men også i tilbud for voksne og for ældre på lokalcentre, hvor der også er efterspørgsel efter flere aktive, musiske fællesskaber.

Samvær i musik giver større trivsel

For Astrid Elbek, der er uddannelsesansvarlig for den nye masteruddannelse, vil den nye uddannelse skabe en klar forbedring af musikkens vilkår i Danmark. I hendes øjne er det vigtigt, at flere får mulighed for at få adgang til musikundervisning, idet evnerne til at udøve og deltage i musik kan give større trivsel og skabe nye fællesskaber. Noget som for alvor stod klart under coronanedlukningen, hvor fællessang fik en opblomstring.

”Undersøgelser tyder på, at der er gavnlige effekter af at udøve musik sammen. Vi ved, at det at udøve musik skaber trivsel og fællesskaber, så det er vigtigt at udbrede adgangen til musikken til flest mulige,” fortæller Astrid Elbek.

I øjeblikket er der mangel på faguddannede musiklærere i folkeskolerne, og kun få procent af børnene i Danmark er tilmeldt undervisning i en musikskole. Den nye uddannelse kan både styrke musikudfoldelsen bredt i skoler, dagtilbud og på lokalcentre, og Astrid Elbek ser, at det kan at skabe en forandring.

”Den demokratiske adgang til at skabe og deltage aktivt i musik kræver nye arenaer, hvor der indgår fagfolk, som kan bane vejen for, at alle kan være med,” uddyber Astrid Elbek.

Synlige og relevante miljøer

I Vejle Kommune er Sofie Plenge kultur- og sundhedsdirektør, og hun glæder sig til at følge uddannelsen. Hun sidder i Børne- og kulturchefsforeningen i KL, hvor hun er formand for Kultur- og fritidsnetværket, og hun understreger, at en ny uddannelse vil medvirke til styrke de musiske og kreative miljøer i landets kommuner.

”I kommunerne skal vi både nå ud til flere børn og unge, koble os tættere til skole og dagtilbud og arbejde sammen på tværs af kulturinstitutioner for at skabe synlige og relevante miljøer, hvor glæden ved at udfolde sig musikalsk og kreativt har de bedste betingelser. For at lykkes med det, skal nogle gå foran, løbe med de nye muligheder og sætte krop og stemme på ambitionerne,” understreger Sofie Plenge.

Uddannelsen begynder i efteråret 2022, og det er muligt at tilmelde sig allerede nu.

Læs mere om uddannelsen, om tilmelding, baggrund, opbygning og moduler her.

Kommentarer