Samfund

Klare mål, høje ambitioner og et stålsat sigte er vejen til en stærk psykiatri

Psykiatrifondens formand, psykiater Torsten Bjørn Jacobsen. Foto: Klaus Holsting.

”Sæt mål for længere og bedre liv med psykisk sygdom. Vær lige så systematiske og ubøjelige som med kræftplanerne. Sæt ind med styrket forskning, høje ambitioner og stort mod. Vi har brug for en stærk og helt ny psykiatri.” Det siger Psykiatrifondens formand Torsten Bjørn Jacobsen i forbindelse med, at det faglige oplæg til en tiårsplan for psykiatrien bliver offentliggjort i dag.

Psykiatrifonden mener, at det er nu, politikerne har en enestående mulighed for at gå ambitiøst og modigt til værks og sætte de nødvendige forandringer i gang i forebyggelsen, behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien, den kommunale psykiatriindsats og hele vejen rundt i og om psykiatrien for at skabe den samlede psykiatri, der er behov for. Vi skal grundlæggende gøre op med den underprioriterede og underfinansierede psykiatri, vi har i dag. Ikke mindst, fordi psykiske sygdomme desværre er folkesygdomme.

”Sæt mål for længere og bedre liv med psykisk sygdom. Vær lige så systematiske og ubøjelige som med kræftplanerne. Sæt ind med styrket forskning, høje ambitioner og stort mod. Vi har brug for en stærk og helt ny psykiatri”, siger Psykiatrifondens formand psykiater Torsten Bjørn Jacobsen.

Stærkt oplæg med en klar retning

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har med råd fra bl.a. Psykiatrifonden, andre patient- og pårørendeforeninger, faglige selskaber, KL, Danske Regioner mv. udarbejdet det faglige oplæg til en tiårsplan for psykiatrien. Formand Torsten Bjørn Jacobsen mener, at resultatet er blevet et stærkt oplæg, der giver politikerne en klar retning:

”Psykiatrifonden er godt tilfreds med, at oplæggets formuleringer om den utilstrækkelige og mangelfulde psykiatri, vi har i dag, er så skarpe, som de er. Klare mål, en prioritereret rækkefølge og et stålsat sigte som med kræftplanerne er vejen til en ny psykiatri, mener vi. Det er helt afgørende, at politikerne nu går samlet til værks med det indlysende mål at løfte psykiatrien til det niveau, som mennesker med psykisk sygdom, de, der er i risiko for at udvikle det, og deres familier har kaldt på i årtier”, siger han.

Markant ulighed kræver prioritering

”Den indsats, vi i dag tilbyder, er præget af manglende sammenhæng, utilstrækkelig kvalitet og mangelfulde indsatser. Hvis vi skal komme den markante ulighed til livs og gøre en mærkbar forskel for mennesker med psykiske lidelser, er det et sygdomsområde, som skal prioriteres de næste mange år.” Sådan står der blandt andet i det faglige oplæg til en tiårsplan for psykiatrien, som Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen i dag offentliggør og overleverer til politikerne på Christiansborg. Det faglige oplæg er vidensgrundlag for de politiske forhandlinger om en tiårsplan for psykiatrien, alle i og omkring psykiatrien har ventet på, siden regeringen trådte til i 2019.

Samlet fagligt løft

”Dette faglige oplæg beskriver både, at den nuværende samlede indsats ikke er tilfredsstillende, og at der er et stort potentiale for at gøre det bedre. Det faglige oplæg til en tiårsplan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser sætter en ny og ambitiøs retning for et samlet fagligt løft af området over de kommende ti år”, står der desuden i oplægget, der altså nu bliver lagt frem til politikerne.

Det faglige oplæg giver politikerne et indblik i, hvordan psykiatrien herhjemme i dag møder mennesker med psykisk sygdom og de, der er i risiko for at udvikle det. Samtidig giver oplægget en lang række klare, underbyggede anbefalinger til, hvordan fremtidens psykiatri skal bygges op over de kommende ti år for at nå det mål, som de mange aktører og organisationer, der har været med til at skrive oplægget i regi af de to styrelser, ser for sig: En psykiatri i verdensklasse.

Kommentarer