Samfund

Højsæson for påkørsler: Døde mårdyr kan give vigtig viden

Odderen er en af de syv hjemmehørende arter af mårdyr i Danmark. Foto: AQUA Akvarium & Dyrepark

De fleste af Danmarks syv arter i mårfamilien er truede, men faktisk ved man utroligt lidt om, hvad der truer dem. Biologer beder derfor danskerne om hjælp til at indsamle og indlevere døde mårdyr fra vejene og naturen, så de kan blive undersøgt og give biologerne vigtig viden.

I den kommende tid forlader mange dyreunger deres rede for at sprede sig, og det betyder flere dyr på vejene og derved flere dyr, der bliver kørt ned. Blandt andet skovmår, oddere og andre mårdyr, hvis kadavere ikke er et sjældent syn i de danske vejkanter.

Mårdyrene kan ellers være svære at få øje på i levende live. De er nataktive, sky og lever ved lave tætheder, og faktisk ved man også kun meget lidt om deres status og levevis, og hvorfor de fleste arter i mårfamilien er truede.

Derfor er Aarhus Universitet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, AQUA Akvarium & Dyrepark og Dyrenes Beskyttelse gået sammen om projektet ’Fokus på Mårdyr’, der skal skaffe afgørende viden om mårdyrene, så man bedre kan passe på dem.

Og her er der brug for, at helt almindelige danskere hjælper med at indsamle døde mårdyr, der eksempelvis er blevet dræbt i trafikken, og indleverer dem på et af 29 indleveringssteder rundtom i hele landet. De døde mårdyr kan nemlig være en god kilde til viden, som ellers er svær at få.

– Vi håber, at mange vil hjælpe os, hvis de finder et dødt mårdyr. Ved at få dyrene indleveret kan vi få viden om deres sundhedstilstand, genetik, fødevalg, indhold af giftstoffer med mere. Og hvis vi samtidig får præcise oplysninger om, hvor dyrene er blevet fundet, kan vi blive meget klogere på arternes udbredelse. Så vi vil rigtig gerne opfordre folk til at have en pose med i bilen, registrere fundsted og dato, samle dyret op og så aflevere det til undersøgelser, siger Morten Elmeros fra Aarhus Universitet, der er projektleder for ’Fokus på mårdyr’.

På liste over truede dyr

Der findes i alt syv hjemmehørende arter af mårdyr i Danmark: Lækat, brud, ilder, skovmår, husmår, grævling og odder. Bortset fra grævling er de alle på den danske rødliste over arter, der enten er decideret truede eller i tilbagegang.

Mårdyrene har heller ikke fået megen opmærksomhed i naturforvaltningen og bliver – med undtagelse af odderen – ikke overvåget systematisk. Derfor har projektet stor betydning for, at biologerne ved, hvor og hvordan de bedst muligt kan hjælpe bestandene, lyder det fra Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening:

– Der er meget, vi ikke ved om disse arter – ikke mindst om deres udbredelse, og hvordan de bruger landskabet. Derfor er det helt afgørende, at vi bliver meget klogere på mårdyrene, og vi er utroligt glade for at kunne bidrage praktisk til et projekt, der virkelig kan være med til at gøre en forskel for nogle af vores truede arter, siger Bo Håkansson.

På www.maardyr.dk kan man se, hvor og hvordan man registrerer og indleverer de døde mårdyr.

FAKTA: Sådan kan du hjælpe, hvis du ser et dødt mårdyr

  • Hav altid en stor plasticpose med i bilen
  • Husk at registrere fundsted og dato for dyret
  • Frys dyret ned eller aflever det hurtigt på et af projektets indsamlingssteder

Læs mere på maardyr.dk om projektet og hvordan du registrerer og afleverer fundet.

Husk, at trafiksikkerhed går forud for alt andet! Er du i tvivl, om det er sikkert at standse, så lad være!

FAKTA: ‘Fokus på mårdyr’

Bag projekt Fokus på Mårdyr står Aarhus Universitet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, AQUA Akvarium & Dyrepark og Dyrenes Beskyttelse. Projektet er finansieret af 15. Juni Fonden.

  • Alle registreringer af døde mårdyr kan hjælpe biologerne. 
  • Det kan være trafikdræbte mårdyr, bifangster i fælder eller dyr, der er taget af kat eller hund. Projektet er også interesseret i at modtage husmår og ilder fra regulering.
  • Læs mere om, hvor indsamlingsstederne ligger, og hvad du skal gøre, på maardyr.dk

Kommentarer