Samfund

Friluftsrådet: Hop bare i bølgen blå – også på private strande

Foto: Adam Grønne/Friluftsrådet

I Danmark har vi godt 8700 kilometer kyststrækning, og du må faktisk bade langt de fleste steder ved de danske kyster, i søer og havnebade. Friluftsrådet guider dig, så du får mere ud af sommeren. 

Når temperaturerne i disse dage når op over 20 grader, så har mange lyst til at kaste sig i bølgen blå og blive afkølet. Og det er bare at springe ud i det. Selv på de private strande må du bade, og du må faktisk også gerne slå dig ned og opholde dig, hvis der er mindst 50 meter til beboelse. Og med 50 meter til beboelse menes der bogstaveligt talt beboelse. Et skur eller anneks tæller ikke.

– Der er mange, der tror, at der er flere begrænsninger langs de danske kyster, end der reelt er. Især de private strande er årsag til mange hovedbrud hos badegæster om sommeren, og det er ærgerligt, når der i virkeligheden er så mange muligheder for at bade og opholde sig langs vandet, siger direktør i Friluftsrådet, Winni Grosbøll.

På stranden må du ovenikøbet opholde dig hele døgnet og også overnatte. Dog må du ikke slå telt op, mens bivuak og overnatning under åben himmel er tilladt også på private strande.

Når man færdes på stranden eller langs kysten, skal det ske til fods. Det er dog tilladt at trække cykler, barnevogne og anvende kørestol, hvis man har et handicap. På den jyske vestkyst må man visse steder køre bil, og i visse perioder må man også ride langs kysten.

Svøm i en skovsø

Danmark har også mange søer, hvor vandet faktisk er rent nok til at bade i, og det er også tilladt. Du må faktisk bade hele døgnet i alle søer, der er offentligt ejet. Der kan dog være lokale forbud eller fredninger, men i det tilfælde vil det fremgå af skilte ved søen. Er søen privatejet, må du kun bade, hvis der er mere end en ejer af bredden, og hvis du kan komme ned til søen af veje eller stier. Der skal desuden være mindst 150 meter til nærmeste beboelse, hvis det er en sø i skoven, og der må du ikke opholde dig om natten.

– Alt i alt er der altså langt flere steder man MÅ bade og opholde sig, end der er steder, hvor man IKKE må. Det er klart, at der er steder, man skal holde sig fra, men det er ofte af hensyn til den badenes sikkerhed. Det kan eksempelvis være havnebassiner, hvor der er megen trafik og tung sejlads eller mosehuller, der kan være bundløse, siger Winni Grosbøll og minder alle badegæster om de fem baderåd på https://www.respektforvand.dk/

Vil man være sikker på rent badevand kan man vælge en strand med den internationale mærkning Blå Flag eller den nordiske mærkning Badepunkt. 

Det må du på stranden

Her er et udpluk af de væsentligste regler, som er vigtige at kende, når du oplever naturen og dyrker friluftsliv på stranden.

 •  Du må færdes til fods langs stort set alle strande og klitfredede arealer, hele døgnet. Også selvom stranden er privatejet.
 • Du må opholde dig på strande og klitfredede arealer i kortere tid dvs. ikke over en dag, men det må gerne være i nattetimerne. På privatejede strande skal der mindst være 50 meter til ejerens beboelse, for at du må slå dig ned.
 • Du må overnatte på stranden, men ikke i telt og lignende. Du må gerne etablere et primitivt ly eller overnatte under åben himmel. Husk, at der skal være mindst 50 meter til ejerens beboelse på privatejede strande.
 • Du må bade ved stort set alle strande. Tager du ophold på stranden, skal du huske, at der skal være mindst 50 meter til ejerens beboelse, hvis stranden er privatejet.
 • Du må samle blomster, frugter, strandkål og tang mv., langs stort set alle strande. Du må tage til eget brug – omkring en posefuld.
 • Hvis du vil fiske, plukke blåmuslinger, stryge rejer eller dyrke undervandsjagt skal du have et gyldigt fisketegn med mindre du er under 18 eller pensionist. Du kan købe et fisketegn digitalt på www.fisketegn.dk.
 • Du må lave bål og bruge kogeapparater på stranden, hvis der ikke er bevoksning. Bål kan dog være forbudt. Tjek brandlovgivningen og kommunens brandvedtægter.
 • Du må lægge din båd uden motor eller din kajak op på stranden, hvis du vil gøre kortvarigt ophold.
 • Du må ride på strande og klitfredede arealer fra den 1. september til 31. maj, hvis der er lovlig adgang. Det vil sige, at du skal kunne komme til stranden ad veje og stier, hvor ridning er tilladt. Du må ikke ride i bevoksninger, hvis stranden er klitfredet. På andre strande må du kun ride hen over bevoksninger for at komme til den ubevoksede del af stranden.
 • Du må gerne cykle og ride på lovligt anlagte veje langs kysten. Du må gerne køre med motorkøretøjer på nogle strækninger langs den jyske vestkyst, hvor stranden er udlagt som offentlig vej.
 • Du må gerne bade uden badetøj på strande, men vis hensyn til andre. Nøgenbadning eller solbadning uden tøj kan ikke anses for at være uanstændig opførsel. Man får derfor intet ud af at protestere mod naturister.
 • På strande som er udlagt som have eller inddraget under erhvervsvirksomhed før 1916, eller som fungerer som have- eller forsvarsanlæg, har du som udgangspunkt ikke ret til at færdes og opholde dig på. En god tommelfingerregel er, at du må færdes og opholde dig på strande, som består af sten og sand. Har stranden karakter af en have, skal du ud i vandkanten, for at du lovligt må passere.
 • Husk altid, at din hund skal være i snor i perioden fra den 1. april til den 30. september.

Vil man være sikker på rent badevand og gode sikkerhedsforhold kan man vælge strande med Blå Flag eller Badepunkt-flaget. Dem kan man se på blaaflag.dk eller badepunkt.dk

Kommentarer